Image

Eberhard run

Organizátori a obec Malinovo a Spoluorganizátor Slovenský Atletický Zväz (SAZ) vás po roku opäť pozývajú dňa 31.8.2024 na ďalší ročník behu cestičkami Malinova.

Pripravené sú 6km a 10km trasy so štartom i cieľom pri poľovníckej chate. Novinkou aj tento rok zostáva Nordic Walking s dĺžkou 6km. Nebude chýbať ani beh pre deti s dĺžkou trasy 500m a 1000m. Malinovom budú bežať dievčatá i chlapci, muži i ženy.

Najrýchlejší muž, aj žena 10km behu dostane od sponzora pobyt na dve noci pre dve osoby v Typton hotel & spa.

PROGRAM
DĹŽKA TRASY: 6, alebo 10 KM

O BEHU

Každý bežec si môže vybrať, či pobeží trasu 6, alebo 10km. V prípade 6km trasy sa beží jedno kolečko, v prípade 10km sa bežia dve. Trasa pre Nordic walking má taktiež 6km.

Behať sa bude prevažne poľnými cestičkami. Štart a cieľ budú z jedného miesta. Parkovanie je na mieste, pri poľovníckej chate.

Každý účastník bude ocenený medailou, pre víťazov sú pripravené vecné ceny od sponzorov. Občerstvenie pre bežcov bude zabezpečené pred aj po pretekoch.

REGISTRUJTE SA (10km) REGISTRUJTE SA (6km) REGISTRUJTE SA (6km - Nordic walking)
Image
Image
DĹŽKA TRASY: 500 m

DETSKÝ BEH

Prvý detský beh (0-4r) začína o 10:00. Deti bežia svoju vlastnú trať 500m. Drúhý detský beh (5-9r) začína o 10:20 a tretí detský beh (10-14r) začína o 10:30.

Pre každého zúčastneného bežca je pripravený diplom a sladká odmena. Pre prvých troch najrýchlejších pretekárov sú v cieli pripravené vecné odmeny. Deti pobežia zadarmo.

Kategória je určená podľa roku narodenia:
Deti od 0-4r (2023-2019)
Deti od 5-9r (2018-2014)
Deti od 10-14r (2013-2009)

REGISTRUJTE SA
Image
TRVANIE PODUJATIA: 8:00 - 14:00

PROGRAM

8:00-9:00 - Registrácia
9:00-10:00 - Prezentácia
10:00-10:15 - Detský beh (0-4r)
10:20-10:30 - Detský beh (5-9r)
10:30-10:40 - Detský beh (10-14r)
11:15-11:30 - Rozcvička
11:45 - Beh 10km
11:50 - Beh 6km a Nordic walking
14:00 - Vyhodnotenie a občerstvenie


Registrácia: 20 €
Registrácia na mieste: 23 €
Image
Ikonka

REGISTRÁCIA

Kategórie: muži do 39 rokov, ženy do 39 rokov, muži nad 40 rokov, ženy nad 40 rokov.

Štartovací balíček obsahuje:

  • Štartovacie číslo s čipom (čip sa vracia)
  • Občerstvenie
  • Medaila
  • Fotky na stiahnutie

Štartovný balíček - štartovné číslo s čipom, osvieženie a občerstvenie na trati, účastnícku medailu, športové tričko a fotky na stiahnutie
Štartovný balíček pre deti - štartovné číslo s čipom, diplom pre deti (0-4), medaila pre deti (5-9) a (10-14), voda, džús, keksík, ovocie a fotky na stiahnutie

Účastník musí vyplniť registračný formulár (prihlášku) a uhradiť štartovný poplatok, musí mať dobrý zdravotný stav, udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov pri registrácii, rešpektovať atlatecké pravidlá, dodržiavať pokyny podujatia.

Organizátor si v závislosti od okolností vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp.organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade hrozby vážneho nebezpečenstva, a to najmä nepriaznivého počasia, vojny, nebezpečného teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných nepredvídateľných udalostí a okolností vyššej moci. V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp.jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

PARTNERI

GALÉRIA

Pozrite si fotografie z udalosti.PREJSŤ DO GALÉRIE